Οκτώ πρωταθλητές στίβου καταγγέλλουν αδιαφάνεια και εκκινούν διαδικασίες για δικαίωση