Παγκόσμια ημέρα μουσικής: Το ποδόσφαιρο είναι ήχος