Πρωτιά της Ελλάδας σε οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές