Συμπαράσταση στους λαούς Τουρκίας-Συρίας από Πομάσκι, Τεντόγλου, Εμμανουήλ & Χάρη Καραλή