Θα κερδίζεις και θα χάνεις, αλλά πάντα με Δημοκρατία