Θύρα 9 – ΑΛΣ Ομόνοια: Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή και πάλη ταξική!