Χουάν Κουαδράδο: Τα καρτέλ, η αφοσίωση στο ποδόσφαιρο, η στήριξη στα φτωχά παιδιά