Έρευνα Bridging Europe: Ανησυχία από τους πολίτες για την αύξηση των κρουσμάτων – Ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ