Η γεωργία στη Σύνοδο Κορυφής: Χαμένη στη διαπραγμάτευση