Ίδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου: Εθνικό Σχέδιο Καθολικού Ελέγχου Covid1-9 με Rapid Test