Ινστιτούτο Πουλατζάς: Με ποιους όρους θα γίνει η μετάβαση στη μετά-λιγνιτική εποχή;