50 χρόνια κατά της έμφυλης βίας: Το σπουδαίο φωτογραφικό έργο της Donna Ferrato