Η παραπληροφόρηση κατά των αμβλώσεων αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων