Η παραπληροφόρηση κατά των αμβλώσεων αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων
PIA IMAGES NIALL CARSON