Και σε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κεντρικό πρόσωπο της Τέχνης