Στην Τουρκία οι γυναίκες διαδηλώνουν για να υπερασπιστούν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης