Θέλουμε ισότητα ανδρών-γυναίκων; Να χρηματοδοτήσουμε τα φεμινιστικά κινήματα