Τι πέτυχε η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 10 χρόνια μετά;