Αϊτή: Το μικρό νησί που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση, όταν οι Μεγάλες Δυνάμεις αδιαφορούσαν