Ακαταδίωκτο: Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν αποδέχεται την «ασυλία»