Ακραία ταξική η πανδημία του κορονοϊού: Ακόμη πλουσιότεροι έγιναν οι πλούσιοι του πλανήτη