Αλέξης: 13 Δεκέμβρηδες απ’ όταν η σφαίρα Κορκονέα διαπέρασε την καρδιά του χτυπώντας μια γενιά