Ανακαλούν μετά το εξώδικο οι Ειδικοί Φρουροί της Κρήτης