Αναμνηστική δόση στους 3 μήνες από τον πλήρη εμβολιασμό