Αναστολή λειτουργίας του Παιδοκαρδιοχειρουργικού στο «Αγία Σοφία»