Αντιφασιστιστικό συλλαλητήριο της ΚΕΕΡΦΑ για την καταδίκη των φασιστικών, ρατσιστικών επιθέσεων στην Κοκκινιά