«Απέναντι στην εργασιακή εξουθένωση, διαλέγω την αξιοπρέπεια»: Παραίτηση γιατρού και οργή για την εγκατάλειψη του ΕΣΥ