Απεργία πείνας κρατουμένου για το στοιχειώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση