Από το ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού στο Μαθηματικό Σάμου, μια ιστορία που εμπνέει