Από τον βλενογόννο της μύτης του Πετράκου δεν περνάει όχι κορονοϊός, ούτε ο Τιτανικός!