Απολύονται εργαζόμενοι για να τις χαρίσουν σε εργολάβο