«Απρόθυμες οι αρχές από την πρώτη στιγμή για πραγματική διερεύνηση»