ΑΠΘ: Γίνε γιατρός χωρίς πανελλαδικές με 17.000 ευρώ τον χρόνο