ΑΠΘ: Η εργολαβία έκλεισε τη Λέσχη – Οι φοιτητές την άνοιξαν και μοίρασαν φαγητό
Χ CHRIS AVRAMIDIS