ΑΠΘ: Παρέδωσε τρόφιμα και είδη πρώτη ανάγκης παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό