“Αστακός” το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης υπό το φόβο νέων επιθέσεων