Αστεροσκοπείο: Επιστολή σε Μητσοτάκη για να διαφυλάξει την αυτονομία του
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ