Μπάρμπα: «Υπερασπίζομαι με θέρμη ψυχής Φιλιππίδη και Κιμούλη – Υπάρχει τεράστιος φθόνος»