Μπίκα: Με όλη την ψυχική μου δύναμη θα  παλέψω μέχρι τέλους, αναμένοντας δικαίωση
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ