Μποφίλιου για την Δήμητρα: Η σάπια κοινωνία βλέπει εχθρούς τους διαφορετικούς