Δ. Λαμπρογιάννη: «Έχω μάθει με το ένα χέρι να κρατάω κόντρα και με το άλλο να κάνω όλα τα άλλα»
ALPHA / «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ»