Μέχρι και η ΔΑΚΕ χαρακτηρίζει αντιπαιδαγωγικό τον σχεδιασμό Κεραμέως