Δεύτερη η Ελλάδα στην ΕΕ στον αριθμό αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους και το 2019