«Δεν είμαστε αναλώσιμοι»: Μοτοπορεία στη μνήμη του Ανέες Μιρ στην Καλλιθέα