Διακοπή market pass: «Τα παίρνουν από φτωχούς & τα δίνουν σε άλλους φτωχούς – Από πλούσιους να πάρουν» (Video)
X SCREENSHOT