Διακόσια χρόνια ελευθερίας με 4000 αστυνομικούς, ελεύθερους σκοπευτές και απενεργοποιητές κινητών