Διαμαρτυρία δικαστικών ενώσεων για επιλεκτικούς εμβολιασμούς