Διαμαρτυρία: Στα χρόνια της ραγδαίας φτωχοποίησης το δικαίωμα στη Στέγη δέχτηκε χτυπήματα