Διαμαρτυρία ενάντια στην καύση απορριμμάτων ενώπιον Μητσοτάκη