Διαμέρισμα 9 τετραγωνικών σε τιμή ευκαιρίας… 290 ευρώ!