Δικηγόροι: «Η δήλωση του Προέδρου του ΔΣΑ δεν μιλάει στο όνομα μας»